• GNUTS-Kasungu
  GNO2
  538.8
  43.8
  2015-10-06 18:19
 • GNUTS-Matutu
  GNO2
  500
  0
  2015-10-06 18:19
 • MAIZE-Chilambula
  MM1
  127
  1
  2015-10-06 18:19
 • MAIZE-NFRA-CHI
  MM1
  129
  1
  2015-10-06 18:19
 • MAIZE-NFRA-CHI
  MM1
  129
  2
  2015-10-06 18:19
 • MAIZE-NFRA-CHI
  MM1
  128
  1
  2015-10-06 18:19
 • MAIZE-NFRA-CHI
  MM1
  127
  0
  2015-10-06 18:19
 • MAIZE-NFRA-CHI
  MM1
  127
  0
  2015-10-06 18:19
 • MAIZE-NFRA-CHI
  MM1
  130
  2
  2015-10-06 18:19
 • MAIZE-Limbe
  MM2
  115
  -16.5
  2015-10-06 18:19
 • MAIZE-Lufita-Chi
  MM2
  76.2
  0.7
  2015-10-06 18:19
 • MAIZE-Mponela
  MM2
  100
  -5
  2015-10-06 18:19
 • MAIZE-Mponela
  MM2
  123
  23
  2015-10-06 18:19
 • MAIZE-Kasungu
  MM3
  120
  20
  2015-10-06 18:19
 • MAIZE-Matutu
  MM3
  110
  0
  2015-10-06 18:19
 • MAIZE-Mzuzu
  MM3
  100
  0
  2015-10-06 18:19
 • MAIZE-Mzuzu
  MM3
  116
  16
  2015-10-06 18:19
 • MAIZE-Mzuzu
  MM3
  132.5
  16.5
  2015-10-06 18:19
 • PIGEON PEAS-Chilambula
  PPr2
  500
  0
  2015-10-06 18:19
 • PIGEON PEAS-Limbe
  PPr2
  454.41
  -100
  2015-10-06 18:19
2015-10-06 18:20 GNUTS-Kasungu GNO2 495 538.8 1538.8/538.843.8 % 2015-10-06 18:20 GNUTS-Matutu GNO2 500 500 1500/5000 % 2015-10-06 18:20 MAIZE-Chilambula MM1 126 127 0.24100/1301 % 2015-10-06 18:20 MAIZE-NFRA-CHI MM1 128 129 21129/1291 % 2015-10-06 18:20 MAIZE-NFRA-CHI MM1 127 129 20129/1292 % 2015-10-06 18:20 MAIZE-NFRA-CHI MM1 127 128 0.3128/1281 % 2015-10-06 18:20 MAIZE-NFRA-CHI MM1 127 127 15127/1270 % 2015-10-06 18:20 MAIZE-NFRA-CHI MM1 127 127 14127/1270 % 2015-10-06 18:20 MAIZE-NFRA-CHI MM1 128 130 34130/1302 % 2015-10-06 18:20 MAIZE-Limbe MM2 131.5 115 8115/115-16.5 % 2015-10-06 18:20 MAIZE-Lufita-Chi MM2 75.5 76.2 2076.2/76.20.7 % 2015-10-06 18:20 MAIZE-Mponela MM2 105 100 16-900/1100-5 % 2015-10-06 18:20 MAIZE-Mponela MM2 100 123 2-900/110023 % 2015-10-06 18:20 MAIZE-Kasungu MM3 100 120 16-900/110020 % 2015-10-06 18:20 MAIZE-Matutu MM3 110 110 0.3110/1100 % 2015-10-06 18:20 MAIZE-Mzuzu MM3 100 100 7100/1000 % 2015-10-06 18:20 MAIZE-Mzuzu MM3 100 116 7116/11616 % 2015-10-06 18:20 MAIZE-Mzuzu MM3 116 132.5 0.89132.5/132.516.5 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Chilambula PPr2 500 500 0.33500/5000 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr2 554.41 454.41 2454.41/454.41-100 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr2 454.41 454.41 15454.41/454.410 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr2 455.27 455.27 15455.27/455.270 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr2 490 515 11515/51525 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr2 465 510 6510/51045 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr2 510 490 2490/490-20 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr2 490 440.64 20440.64/440.64-49.36 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPr2 500 530 0.69530/53030 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPr2 445 465 10465/46520 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPr2 445 500 8500/50055 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPr2 445 445 20445/4450 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPr2 530 520 4520/520-10 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPr2 530 530 0.4530/5300 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPr2 500 500 1500/5000 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPr2 520 555 5555/55535 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 449.55 530 0.62530/53080.45 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 545 520 0.06520/520-25 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 510 520 22520/52010 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 535 530 31530/530-5 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 535 520 0.88520/520-15 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 485 500 15500/50015 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 510 525 0.37525/52515 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 453.6 520 4520/52066.4 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 520 545 15545/54525 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 535 530 3530/530-5 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 440.64 449.55 16449.55/449.558.91 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 554.41 530 15530/530-24.41 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 554.41 540 17540/540-14.41 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 554.41 454.41 2454.41/454.41-100 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 530 540 16540/54010 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 530 535 6535/5355 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 537 540 15540/5403 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 455.27 455.27 16455.27/455.270 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 455.27 455.27 19455.27/455.270 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 520 535 7535/53515 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 445 470 0.87470/47025 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 445 500 6500/50055 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 535 490 8490/490-45 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 485 485 4485/4850 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 535 485 0.25485/485-50 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 455.26 455.27 3455.27/455.270.01 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 545 545 1545/5450 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPr3 545 555 16555/55510 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Luchenza PPr3 330 330 1330/3300 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Luchenza PPr3 510 510 0.88510/5100 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Luchenza PPr3 500 510 4510/51010 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Luchenza PPr3 500 500 3500/5000 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Luchenza PPr3 320 500 2500/500180 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Balaka PPw2 490 545 1545/54555 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 560 560 4560/5600 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 560 565 15565/5655 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 565 560 0.28560/560-5 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 565 555 0.41555/555-10 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 555 565 14565/56510 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 555 540 0.74540/540-15 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 510 510 0.55510/5100 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 550 540 1540/540-10 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 550 540 8540/540-10 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 510 540 15540/54030 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 530 542 10542/54212 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 530 540 14540/54010 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 510 520 8520/52010 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 530 530 0.89530/5300 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 540 530 12530/530-10 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 540 550 16550/55010 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 550 532 2532/532-18 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 550 545 0.75545/545-5 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 550 545 3545/545-5 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 550 550 14550/5500 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 560 560 0.24560/5600 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 532 555 15555/55523 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 560 555 1555/555-5 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 555 550 0.53550/550-5 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 555 560 18560/5605 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 570 560 2560/560-10 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 570 570 4570/5700 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 585 580 0.01580/580-5 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 570 585 0.16585/58515 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 580 590 26590/59010 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 590 580 8580/580-10 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 570 565 0.09565/565-5 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 580 580 0.3580/5800 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 580 582 0.65582/5822 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 580 570 1570/570-10 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 580 580 16580/5800 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 580 570 0.47570/570-10 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 570 580 0.78580/58010 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 580 580 7580/5800 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 510 485 2485/485-25 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 510 520 0.97520/52010 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 510 510 4510/5100 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 510 510 1510/5100 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 510 530 8530/53020 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 510 510 0.15510/5100 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 410 500 2500/50090 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 410 530 1530/530120 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 410 520 0.63520/520110 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Mwanza PPw2 410 510 28510/510100 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Auction PPw3 585 585 4585/5850 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Kasungu PPw3 500 510 1510/51010 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPw3 510 525 0.06525/52515 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPw3 540 560 0.65560/56020 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPw3 560 560 0.4560/5600 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPw3 535 550 0.22550/55015 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPw3 515 515 6515/5150 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPw3 515 530 0.38530/53015 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPw3 535 535 0.22535/5350 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPw3 530 530 0.82530/5300 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPw3 530 535 8535/5355 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPw3 555 555 0.28555/5550 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPw3 555 540 0.52540/540-15 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPw3 540 540 3540/5400 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPw3 465 520 1520/52055 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPw3 465 540 0.06540/54075 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPw3 465 535 0.03535/53570 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPw3 500 510 11510/51010 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPw3 500 507 5507/5077 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPw3 580 580 1580/5800 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPw3 580 585 9585/5855 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPw3 580 585 0.88585/5855 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPw3 580 580 0.76580/5800 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPw3 580 580 0.79580/5800 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPw3 560 585 0.18585/58525 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Limbe PPw3 560 580 5580/58020 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Luchenza PPw3 585 580 0.18580/580-5 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Luchenza PPw3 580 585 15585/5855 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Luchenza PPw3 550 560 0.99560/56010 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Luchenza PPw3 510 510 17510/5100 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Luchenza PPw3 510 540 17540/54030 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Luchenza PPw3 510 510 0.35510/5100 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Luchenza PPw3 540 530 0.89530/530-10 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Luchenza PPw3 530 570 15570/57040 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Luchenza PPw3 550 570 0.95570/57020 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Luchenza PPw3 530 550 0.5550/55020 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Luchenza PPw3 580 585 17585/5855 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Luchenza PPw3 580 580 14580/5800 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Luchenza PPw3 580 580 0.91580/5800 % 2015-10-06 18:20 PIGEON PEAS-Luchenza PPw3 570 580 0.85580/58010 % 2015-10-06 18:20 RICE-Limbe RC1 350 339.8 5339.8/339.8-10.2 % 2015-10-06 18:20 RICE-Chilambula RC2 400 400 0.3-3600/44000 % 2015-10-06 18:20 RICE-Karonga RC2 326.5 326.5 1326.5/326.50 % 2015-10-06 18:20 RICE-Mzuzu RC2 390 390 1390/3900 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Chilambula SB1 310 310 2250/3000 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Mponela SB1 310 300 0.89250/300-10 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Mponela SB1 280 240 0.23250/300-40 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Mponela SB1 280 300 0.78250/30020 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Mponela SB1 300 310 5250/30010 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Mponela SB1 240 280 5250/30040 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Mponela SB1 310 303 0.89250/300-7 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Mponela SB1 300 300 3250/3000 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Mponela SB1 215 280 0.76250/30065 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Mponela SB1 300 310 0.5250/30010 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Mponela SB1 310 308 0.16250/300-2 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Mponela SB1 308 310 1250/3002 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Mponela SB1 236.45 215 1250/300-21.45 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Balaka SB2 225 300 1300/30075 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Dedza-Chi SB2 225 275 0.59250/30050 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Kasungu SB2 300 310 8250/30010 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Limbe SB2 210 210 4210/2100 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Luchenza SB2 200 200 1200/2000 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Luchenza SB2 230 240 0.62240/24010 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Lufita-Chi SB2 180 220 3220/22040 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Lufita-Chi SB2 220 220 1220/2200 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Lufita-Chi SB2 180 180 0.59180/1800 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Matutu SB2 300 305 0.95305/3055 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Matutu SB2 225 300 2300/30075 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Mponela SB2 230 225 0.9250/300-5 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Mzuzu SB2 220 240 4240/24020 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Mzuzu SB2 240 220 0.04220/220-20 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Mzuzu SB2 220 220 0.6220/2200 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Mzuzu SB2 220 230 0.71230/23010 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Mzuzu SB2 230 230 0.72230/2300 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Mzuzu SB2 230 240 2240/24010 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Mzuzu SB2 225 220 1220/220-5 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Mzuzu SB2 240 240 0.94240/2400 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Karonga SB3 180 180 0.26180/1800 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Limbe SB3 235 270 0.16270/27035 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Limbe SB3 235 235 4235/2350 % 2015-10-06 18:20 SOYA-Mponela SB3 225 225 16250/3000 % 2015-10-06 18:20 -Balaka SNF2 145.6 145.6 1145.6/145.60 % 2015-10-06 18:20 -Chilambula SNF2 135 156.85 10-1411.65/1725.3521.85 % 2015-10-06 18:20 -Kasungu SNF2 143 130 0.52-1170/1430-13 % 2015-10-06 18:20 -Matutu SNF2 150 145 2145/145-5 % 2015-10-06 18:20 BEANS-Chilambula SuB1 360 360 2300/3500 % 2015-10-06 18:20 BEANS-Mponela SuB2 352.5 352.5 0300/3500 % 2015-10-06 18:20 BEANS-Mponela SuB2 352.5 350 1300/350-2.5 %

About the Company

AHCX is a marketplace where buyers and sellers can transact trade of commodities with a assurance on quality, delivery and payment. The Exchange is committed to ensure that the market is assisted with a modern market institution that brings in much needed integrity, by providing a guarantee mechanism, for the quality, quantity and payments. Further […]

Know More
Some information may not be accurate, Website still under construction!!!